تست نشتی

تست نشتی

جهت اطمینان از سلامتی قطعات مربوط به شاخه آب و فاضلاب، هم در حین ریخته گری (بصورت رندوم) و هم پس از پایان عملیات ماشینکاری ( بصورت صد در صد) توسط دستگاه تست نشتی کنترل و نظارتهای لازم صورت می گیرد.